OVK DIREKTEURE

LEES MEER OOR ONS DIREKTEURE
Mnr Gilly Scheepers
Mnr Gilly Scheepers

Voorsitter van Direksie, Lid van Dagbestuur

Wyk 1 - Fouriesburg, Frankfort, Paul Roux & Steynsrus

Mnr Joël le Roux
Mnr Joël le Roux

Vise-Voorsitter van Direksie, Lid van Dagbestuur

Wyk 13 - Douglas, Hopetown, Jacobsdal, Rietrivier, Oranjerivier Silo & Prieska

Mnr Stéfan Oberholzer
Mnr Stéfan Oberholzer

Besturende Direkteur

Mnr Jacques Moll
Mnr Jacques Moll

Direkteur - Lid van Dagbestuur

Wyk 2 - Arlington, Ficksburg, Rosendal,Senekal & Ventersburg


Mnr Chris Bender
Mnr Chris Bender

Direkteur, Lid van Dagbestuur, Lid van die Oudit en Risikokomitee, Lid van die Sosiale en Etiese Komitee

Wyk 3 - Clocolan & Marquard


Mnr Frans Nel
Mnr Frans Nel

Direkteur 

Wyk 4 - Bloemfontein, Excelsior, Tweespruit, Thaba'Nchu, Verkeerdevlei, Westminster & Winburg


Mnr Quentin de Bruyn
Mnr Quentin de Bruyn

Direkteur

Wyk 5 - Hobhouse, Ladybrand, Marseilles & Modderpoort


Mnr Hansie Swanepoel
Mnr Hansie Swanepoel

Direkteur

Wyk 6 - Bethulie, Boesmanskop, Dewetsdorp, Edenburg, Fauresmith, Reddersburg, Rouxville, Smithfield, Trompsburg, Van Stadensrus, Wepener & Zastron


Mnr Mike Dobrowsky
Mnr Mike Dobrowsky

Direkteur, Lid van Oudit- en Risikokomitee, Lid van Sosiale en Etiesekomitee

Wyk 7 - Aliwal North, Barkly-Oos, Burgersdorp, Dordrecht, Elliot, Indwe, Jamestown, Lady Grey, Maclear, Molteno, Queenstown, Rhodes, Ugie


Mnr Franz Terblanche
Mnr Franz Terblanche

Direkteur, Lid van die Oudit en Risikokomitee, Lid van die Sosiale en Etiese Komitee

Wyk 11 - Britstown, Hopetown- Suid, Prieska, Strydenburg


Mnr Freddie van Zyl
Mnr Freddie van Zyl

Direkteur, 

Wyk 8 - Colesberg, Cradock, Graaff-Reinet, Hofmeyer, Middelburg, Mortimer, Noupoort, Steynsburg, Venterstad & Willowmore


Mnr Jacques du Plessis
Mnr Jacques du Plessis

Direkteur, Lid van die Oudit en Risikokomitee, Lid van die Sosiale en Etiese Komitee

Wyk 12 - Koffiefontein, Luckhoff, Orania, Petrusville, De Aar & Vanderkloof

Korporatiewe Video

sNoContent

Dokumente

sNoContent

Kalender

sNoContent

Tydskrif

Tans geen Tydskrif beskikbaar nie.