OVK HOOFBESTUUR

LEES MEER OOR ONS HOOFBESTUUR
Mnr Stéfan Oberholzer
Mnr Stéfan Oberholzer

Besturende Direkteur


Telefoon: 051 923 4512

E-Pos : hoofbestuur@ovk.co.za


Mnr Conrad Cronje
Mnr Conrad Cronje

Hoofbestuurder: Finansies, Kliëntefinansiering en Versekering


Telefoon: 051 923 4509

Selfoon: 082 446 3818

Epos: conradc@ovk.co.za


Mnr Dirk du Plessis
Mnr Dirk du Plessis

Hoofbestuurder : Regsdienste | Maatskappy Sekretaris


Telefoon: 051 923 4516

Selfoon: 082 772 3228

Epos: dirkdp@ovk.co.za


Mnr Wallie Weeks
Mnr Wallie Weeks

Hoofbestuurder : Vesel en Lewendehawe: Suid


Telefoon: 041 406 7552

Selfoon:  082 921 2563

E-pos: walliew@ovk.co.za


Mnr Willie Dietrechsen
Mnr Willie Dietrechsen

Hoofbestuurder Meganisasie en Motors

Telefoon: 051 923 4500

Selfoon: 082 608 6352

E-pos: willied@ovk.co.za
Mnr Jannie Rossouw
Mnr Jannie Rossouw

Hoofbestuurder: Vesel en Lewende hawe Noord

Telefoon: 051 923 4500

Selfoon nr: 079 521 6060

E-pos: jannier@ovk.co.zaMnr Japie Snyman
Mnr Japie Snyman

Hoofbestuurder: Graan


Tel: 051 011 1592

Sel nr: 082 774 6813

E-pos: japies@ovk.co.za


Mnr Malcolm Jafta
Mnr Malcolm Jafta

Hoofbestuurder: Korporatiewe Dienste


Telefoon: 051 923 4512

Selfoon: 082 653 8281

Epos: malcolmj@ovk.co.za


Korporatiewe Video

sNoContent

Dokumente

sNoContent

Kalender

sNoContent

Tydskrif

Tans geen Tydskrif beskikbaar nie.