Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT W1714

SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT W1714

geplaas op 17:47 (GMT+2) Di., 07 Nov. 2017

Die 5de sybokhaarveiling van die 2017 winterverkoopsseisoen, was die grootste, maar ook die beste veiling van die seisoen sover. The 5th mohair sale of the 2017 winter selling season was the biggest, but also the best sale of the season.

Die uitslag was bevredigend, alhoewel die styging in prys net die verswakking van die Randwaarde sedert die vorige veiling weergee. Die mededing tussen al die kopershuise is egter uitstekend en onderstreep die feit dat daar ‘n uitstekende aanvraag na sybokhaar is. Die kleinbokkiemark is nog steeds nie waar dit behoort te wees nie. Die pryse beur opwaarts as gevolg van druk vanaf die jongbokhaarpryse.  Die beste prys van die dag, R350.00/kg, was betaal vir ‘n EGT voorbereide, goeie styl, 24.8 mikron,winter kleinbokkiebaal van Moordale Farms, Willowmore.   

Vandagse veilingsanalise is as volg:

Kleinbokkiehaar  styg met  4.8% met `n markaanwyser van R274.02/kg en 93%  is verkoop;  jongbokhaar styg met 4.2% met `n markaanwyser van R234.29/kg en `n verkoopspersentasie van 98%.  Grootbokhaar  styg met 5.3% met `n markaanwyser van R206.11/kg en `n verkoopspersentasie van 100%. Dit het die totale verkoopsyfer op 98% te staan gebring met `n markaanwyser van R225.11 wat  `n  styging is van 5%.

The results were satisfactory, although the market reflected basically just the weakening of the local currency since the previous sale. The competition however were good amongst all buyers, emphasizing the general good demand for mohair. The kid market is still not where it should be and the prices are basically pushed higher by the young goat prices. The best price of the day was paid for the EGT prepared, good style, 24.8 micron winter kid bale of Moordale Farms, Willowmore at R350.00/kg.

Today's sales analysis is asfollows: 

The price of kids increased by 4.8%a market indicator of R274.02/kg and a 93% sale clearance; young goat hair  increased by 4.2% with a market indicator of R234.29/kg and a sale clearance of 98%. Adult mohair  increased by 5.3% with a market indicator of R206.11/kg and a sale clearance of 100%. This brought the overall sale clearance to 98% and the overall market indicator to R225.11 an increase of  5%.


Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Desember 2018
OVK Nuus Desember 2018
Adverteer Hier Lees Meer