Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT W1716

SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT W1716

geplaas op 16:41 (GMT+2) Di., 05 Des. 2017

Die totale verkoopsyfer het op 100% te staan gekom met `n markaanwyser van R233.99 wat onveranderd is.The overall sale clearance was 100% and the overall market indicator was R233.99 which is unchanged.

Die laaste sybokhaarveiling van die 2017 winter verkoopsseisoen het goed afgeloop as jy inaanmerking neem dat die Rand met 4% versterk het teenoor die VSA$ sedert die vorige veiling. Die kompetisie tussen kopershuise was nie so koorsagtig as met die laaste veiling in Desember en is baie keer problematies omrede die twee groot verwerkers se fabrieke sluit in Desember vir die Kersreses. Dan probeer die aankopers verhoed dat daar te ‘n groot voorraad gedra moet word. Die beste prys van die dag is betaal vir ‘n B-lengte, goeie styl, 25.9 mikron winter kleinbokkiebaal van Wienand Farming, Somerset-Oos.  

Vandag se veilingsanalise is as volg:

Kleinbokkiehaar  daal met 1.7%  met `n markaanwyser van R278.67/kg en 100%  is verkoop;  jongbokhaar is onveranderd  met `n markaanwyser van R245.48/kg en `n verkoopspersentasie van 100%.  Grootbokhaar  is onveranderd met 4.7% met `n markaanwyser van R215.60/kg en `n verkoopspersentasie van 100%. Dit het die totale verkoopsyfer op 100% te staan gebring met `n markaanwyser van R233.99 wat  onveranderd is.

The last mohair sale of the 2017 winter selling season went well, taking in consideration that the Rand strengthened with 4% against the USA$ since the previous sale.However, the competition between buyers were not so feverish compared with the previous auctions. General demand is still very good on all types. The last sale of the season is at most times a bit problematic with the two big processors closing down for the Christmas break in December and try to avoid carrying big stock in this period. The best price of the day, at R345.00/kg, went to Wienand Farming of Somerset East. This for a B-length, good style, 25.9micron winter kid bale.

Today's sales analysis is asfollows: 

The price of kids decreased by 1.7% a market indicator of R278.67/kg and a 100% sale clearance; young goat hair  were unchanged with a market indicator of R245.48/kg and a sale clearance of 100%. Adult mohair were unchanged with a market indicator of R215.60/kg and a sale clearance of 100%. This brought the overall sale clearance to 100% and the overall market indicator to R233.99 which is unchanged.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Desember 2018
OVK Nuus Desember 2018
Adverteer Hier Lees Meer