Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT S1804

SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT S1804

geplaas op 15:51 (GMT+2) Vr., 20 Apr. 2018

TOP CLIP : 100% verkoop/sold @ R358.42/kg EGT NATIONAL RECORD/NASIONALE REKORD

Die vierde sybokhaarveiling van die 2018 somer verkoopsseisoen het verder voortgebou op die goeie resultate van die eerste drie veilings van die seisoen met ‘n nuwe rekord vir ‘n skeerselgemiddeld. Die markprys bly styg sedert November 2017, teen die versterking van die Rand. Dit onderstreep die sterk aanvraag na sybokhaar van oraloor. Daar was tydperke gedurende die veiling vanprysweerstand teenoor lotte van 32 mikron en sterker, maar daardie mark het ookgedurende die veiling herstel. Die kleinbokkiemark herstel nou baie sterk,nadat die sektor baie afgeskeep was die afgelope 2 tot 3 jaar. Daar moetspesiale melding gemaak word van die EGT getoetsde skeersel van CF ConradieTrust van Murraysburg. Die volle skeersel het teen ‘n gemiddelde prys van R358.42/kg verkoop! Dit is die besteskeerselgemiddeld ooit!! Op die veiling het HarryHobson van Pearston/Graaff-Reinet met die loure weggestap. Die baal somerkleinbokkiehaar het getoets 24 mikron met ‘n skoonopbrengs van 88.8%. Dit was‘n B-lengte goeie styl haar, wat verkoop het teen R448.10/kg! 

Vandagse veilingsanalise is as volg:

Kleinbokkiehaar  styg met  4.4% met `n markaanwyser van R336.42/kg  en 100%  is verkoop;  jongbokhaar styg met 3.3%  met `n markaanwyser van R272,70/kg en `nverkoopspersentasie van100%.  Grootbokhaar  styg met 5.4% met `n markaanwyser vanR242.22/kg en `n verkoopspersentasie van 100%. Dit het die totale verkoopsyfer op 100% te staan gebring met `nmarkaanwyser van R266.85 wat  `n stygingis van 4.7%.

The fourthmohair sale of the 2018 summer selling season continued with the excellentperformance of the previous three sales of this season, including a newall-time high average price for a complete mohair clip!. The market pricecontinue to climb since November 2017 against the strengthening of the Rand.This really underline the strong demand for mohair all over. There were shortspells of resistance against 32 micron and stronger, but that market recoveredduring the sale. The fine kid market is also really on the path of recoveryafter being neglected for 2 to 3 years. Special mention must be made of the EGTtested clip of CF Conradie Trust of Murraysburg. This clip sold 100% at anaverage price of R358.42/kg! Thebest average ever for a complete mohair clip! On this sale the best price was paid for a bale of HarryHobson from Pearston/Graaff-Reinet. This bale of summer kids tested 24 micronwith a clean yield of 88.8%. It was a B-length, good style bale and was sold atR448.10/kg!   

Today's sales analysis is asfollows: 

The price of kids  increased by 4.4% a market indicator ofR336.42/kg and a 100% sale clearance; young goat hair  increased by 3.3% with a market indicator ofR272.70/kg and a sale clearance of 100%. Adult mohair  increased by 5.4% with a market indicator ofR242.22/kg and a sale clearance of 100%. This brought the overall  sale clearance to 100% and the overall marketindicator to R266.85 which is an increase of 4.7%.


Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT S1807...


Lees Meer

SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT W1806...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Desember 2018
OVK Nuus Desember 2018
Adverteer Hier Lees Meer