Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS03

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS03

geplaas op 11:42 (GMT+2) Do., 06 Sep. 2018

Die wolveiling het hierdie week sy stygende tendens voortgesit en weer eens hoër verhandel / The wool auction of this week maintained its increasing tendency and again traded higher.

MARKANALISE

Die wolveiling het hierdie week sy stygende tendens voortgesit en weer eens hoër verhandel. Die Cape Wools Merino Aanwyser het met 6.6% gestyg en met 1573 punte, om te sluit op 'n skoonprys van R253.82/kg. Die Australiese EMI, die wêreld se toonaangewende aanwyser, het met 1.6% gestyg. Die opwaartse beweging op die plaaslike mark, kan grootliks toegeskryf word aan die Rand se verswakking teenoor die VSA Doller en ander vername geldeenhede. Hierdie week het die Rand met 7.9% swakker, op vlakke van R15.51 teen die VSA Doller verhandel, in vergelyking met die vorige veiling. Die volgehoue goeie vertoning het ook grootliks te doen met die sterk vraag na Suid-Afrikaanse Merino wol, wat strek oor alle lengtes en mikrongroepe. Die veiling het weer eens gesonde kompetisie  tussen kopers getoon, met Modiano wat die grootste hoeveelheid bale gekoop het, gevolg deur Standard Wool, Lempriere SA en Tianyu SA. 11225 bale is in totaal aangebied, waarvan 99.1% op die veiling verkoop is. OVK het 2805 bale aangebied waarvan 98.7% op die veiling verkoop is. Op die OVK veiling, is die hoogste prys van R239.90 behaal, vir 'n 2 baal lot BFH van 17.7 mikron, uit die skeersel van ST Bursey van King Williamstown.  Die koper was Standard Wool. Hartlik geluk met die uitstekende prys!

VOORUITSIGTE

Die uitsonderlike vlakke van die wolmark tans, behoort sy lopie te handhaaf in die kort tot medium termyn. Die prestasie kan grootliks toegeskryf word aan die swak verhandeling van die Rand teen die VSA Doller en die Euro. Dit, hoofsaaklik in reaksie op die aankondiging dat Suid Afrika homself tans in 'n tegniese resessie bevind. Sentimente is ook wêreldwyd negatief jeens ontluikende geldeenhede, weens verskeie redes, soos die handelskwessie tussen die VSA en China, asook die in duie storting van die ekonomie in Venizuela, wat groot humanitêre krisisse tot gevolg het. Die wêreldwye voorkeur en vraag na SA Merino wol, bly egter steeds van toepassing. Ons wil ook weer eens klem lê op die absolute noodsaaklikheid van inenting teen Slenkdalkoors wat die komende somerseisoen, 'n al groter waarskynlikheid blyk te wees, veral indien somerreën gebiede goeie lentereëns gaan ontvang. Dit is nou, nadat ooie gelam het, die ideale tyd om ooie te ent met die lewendige entstof, beskikbaar by jou OVK handelstakke, asook ander landboubesighede. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel - OVK


MARKET ANALYSIS

The wool auction of this week maintained its increasing tendency and again traded higher. The Cape Wools Market Indicator increased by 6.6% and by 1573 points, to close on R253.82/kg (clean). The Australian EMI, the world leading indicator, increased by 1.6%. The upwards movement of the local market is mainly coursed by the weakening of the Rand against the US Dollar and other important currencies. This week the Rand traded 7.9% weaker and on levels of R15.51 against the US Dollar, compared to the previous sale. A continued strong demand though, for South African Merino Wool, across all lengths and micron groups, can still be seen as one of the main drivers for the performance of the market. Healthy competition amongst buyers, was again significant and the main role players were Modiano, who bought the largest quantity, followed by Standard Wool, Lempriere SA and Tianyu SA. 11 225 bales were on offer in total, of which 99.1% were sold. OVK offered 2 805 bales, of which 98.7% was sold. The highest price on the OVK auction, of R239.90, was form the clip of ST Bursey from King Williamstown, for a 2 bale lot BFH of 17.7 microns. The buyer was Standard Wool. Congratulations on the excellent performance!

FORECAST

The exceptional levels of the current wool market, should maintain its run in the short to medium term. This performance can mainly be attributed to the weak trading of the Rand against the US Dollar, as well as the Euro. The tumbling of the Rand is mainly in reaction on the announcement that South Africa is currently finding himself in a technical recession. Sentiments are also worldwide negative against emerging currencies, because of various reasons, such as the trade issues between the USA and China, as well as the collapsing of the economy in Venezuela, which resulted in a humanitarian crisis. The worldwide demand and preference towards the South African clip, is still a positive though. We also again want to emphasize the absolute necessity and the importance of vaccinating against Rift Valley Fever, which shows to be a bigger and bigger probability in the up and coming summer season. This is now, after ewes have lambed off, the ideal time to vaccinate with the live vaccine, which is available at your OVK branches, as well as other Agri businesses. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Maart 2019
OVK Nuus Maart 2019
Adverteer Hier Lees Meer