Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT W1812

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT W1812

geplaas op 19:45 (GMT+2) Di., 25 Sep. 2018

Verblydend om te merk dat fyn kleinbokkiehaar amper geen druk gehad het nie en in reële terme selfs in waarde gestyg het/Virtually no pressure on the fine kid market. This particular market actually improved in real terms

MARKANALISE

Die 3de sybokhaarveiling van die 2018 winter verkoopseisoen het ‘n bietjie gebuk gegaan onder die las van die dramatiese versterking van die Rand van ±6% teenoor die VSA$ sedert die vorige veiling. Met daardie veiling het ons weer die vrugte gepluk van ‘n hewige verswakking in Randwaarde. Boere is in die vorige verslag gewaarsku dat hierdie hewige wisseling in Randwaarde nie noodwendig goed is vir die mark nie en daar baie nadele ook is. Dit kon ons vandag sien toe die meeste druk op die sterk gedeelte van die grootbokhaarmark plaasgevind het. Verblydend om te merk dat fyn kleinbokkiehaar amper geen druk gehad het nie en in reële terme selfs in waarde gestyg het. Die beste prys op die CMW veiling is behaal deur Sarel du Plessis vir sy baal winter kleinbokkiehaar. Die C-lengte, 25 mikron, 89.1% skoonopbrengs, super styl baaltjie het verkoop teen R500.00/kg!

VANDAG SE VEILINGSANALISE IS AS VOLG:

Kleinbokkiehaar daal met 2% met `n markaanwyser van R369,31/kg  en 100%  is verkoop;  jongbokhaar daal met 5,3% met `n markaanwyser van R300,65/kg en `n verkoopspersentasie van 98%.  Grootbokhaar daal met 7%  met `n markaanwyser van R262,95/kg en 77% is verkoop. Dit het die totale verkoopsyfer op 97% te staan gebring met `n markaanwyser van R291,42 wat 'n daling van 5,4% is.

MARKVOORUITSIG

Daar moet melding gemaak word van die verskil in kwaliteit tussen hierdie veiling en die vorige veiling. Die vorige veiling het almal verbaas met die goeie kwaliteit en skoonopbrengs onder omstandighede (Daar is spesiale melding gemaak daarvan in daardie verslag). Soos verwag is meer droogtehaar tydens hierdie veiling aangebied met die skoonopbrengs heelwat onder die gemiddeld van 80%. Hierdie kombinasie, met ‘n sterker Rand, was dodelik, maar tog bly die aanvraag goed en meeste van die bokhaar is verkoop. Die SA wisselkoers kan niemand voorspel nie en die mark gaan tien teen een die wisselkoerstendens volg - iets wat ongewoon is vir die sybokhaarmark. Boere moet spesiale aandag skenk aan die akkurate identifisering van die fyn kleinbokkiehaar. Daardie gedeelte van die skeersel moet deeglik voorberei word en diere moet gedip word met 'n geregistreerde wasmiddel.  Die volgende veiling word op 16 Oktober 2018 in Port Elizabeth aangebied. So berig  Pierre van der Vyver, Bestuurder: Sybokhaar.


MARKET ANALYSIS

Compared to the previous sale, the 3rd mohair sale of the 2018 winter selling season was a bit under pressure caused by the dramatic strengthening of the Rand by ±6% against the USA$. On the previous sale we reaped the benefits of the dramatic weakening of the Rand. We cautioned farmers in that report that this dramatic swing in exchange rate values do more harm than good, and are not necessarily helping the farmer. The most downward pressure were on strong adults with virtually no pressure on the fine kid market. This particular market actually improved in real terms. The best price on the CMW sale went to Sarel du Plessis from Oudtshoorn for a C-length, 25 micron, 89.1% clean yield and super style winter kid lot that fetched R500.00/kg!

TODAY'S SALES ANALYSIS IS AS FOLLOWS:

The price of kids decreased by 2% with a market indicator of R369,31/kg and a 100% sale clearance; young goat hair also decreased by 5,3 % with a market indicator of R300,65/kg and a sale clearance of 98%. Adult mohair decreased by 7% with a market indicator of R262,95/kg  and 77% sold. This brought the overall sale clearance to 97% and the overall market indicator to R291,42 which is a 5,4% decrease.

MARKET OUTLOOK

Special mention must be made about the quality of this sale compared to the previous sale. Where the previous sale surprized everybody with the good quality and clean yield (special mention was made about this in that report), this sale was more typical of drought mohair with clean yield percentages well below the average of 80%. This, in combination with the exchange rate, were a deadly combination. The positive is that demand remains good with most of the mohair sold. Nobody can forecast what the South African exchange rate will do, but the market will most probably follow the trend of the exchange rate. This is a most unusual trend for mohair. Farmers must take special care to identify fine kid mohair accurately. To dip kids in a registered washing agent and prepare this mohair, is essential. The next sale will be on offer in Port Elizabeth on the 16th of October 2018. So reported by Pierre van der Vyver, Manager : Mohair.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Junie 2019
OVK Nuus Junie 2019
Adverteer Hier Lees Meer