Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS12

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS12

geplaas op 09:02 (GMT+2) Do., 08 Nov. 2018

In Port Elizabeth het die wolmark hierdie week laer verhandel / In Port Elizabeth this week, the wool market traded lower

MARKANALISE

In Port Elizabeth het die wolmark hierdie week laer verhandel en die Cape Wools Merino Aanwyser het met 6% en 1312 punte verswak en gesluit op 'n skoonprys van R204.68/kg. Die Australiese EMI, het met 3.9% verswak. Die verswakking is hoofsaaklik as gevolg van 'n heelwat sterker Rand en 'n effense papper vraag na lang en medium, fyn Merinowol. Die Rand het hierdie week vlakke van R13.98 getoets tydens die veiling en 5% sterker verhandel teen die VSA Doller en 3.8% sterker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd verlede week. Die grootste daling van tot 6.7%, was in die 19.5 tot 20 mikron segment. Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Tianyu SA, Standard Wool en Lempriere SA. 9 584 Bale is in totaal aangebied, waarvan 87.7% verkoop is.
Op die OVK veiling is 3 227 bale aangebied, waarvan 93.1% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling van R172.20/kg, is behaal vir 'n 1 baal lot BBMY van 18.3 mikron, uit die skeersel van die  SVD de Villiers van Noupoort. Die koper was Segard Masurel. Hartlik geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Die verswakking van die wolmark vandeesweek is die gevolg van die verstewiging van die Rand teenoor die vernaamste geldeenhede, tydens die veiling. Dit is 'n aanduiding dat die mark steeds stabiel is en dienooreenkomstig verhandel, vergeleke met die Australiese mark wat ook redelike dalings getoon het die afgelope 2 veilings. Die volumes wol wat tot op hede hierdie seisoen in die makelaars se store ontvang is, vergeleke met dieselfde tyd die vorige seisoen, is steeds heelwat laer. In SA is hierdie week bykans 40% minder wol ontvang as die ooreenstemmende week die vorige seisoen en ge-akkumuleerd, 13.35% minder as die 2017/18 seisoen. 'n Steeds bydraende faktor hiertoe, is dat die Lesotho grense nog gesluit is vir veselhandel met SA, as gevolg van wetgewing wat uitgevaardig is deur die Lesotho regering, wat dit verhoed. Dit het 'n wesenlike impak op die volumes in SA, aangesien die grootste meerderheid van ons bure se wol ook op die SA veilingstelsel verhandel word. Onderhandelings vir die pad vorentoe duur steeds voort en geen oplossing is al gevind nie.
Boere moet seker maak dat diere geprosesseer is met die aanbreek van die paarseisoen, in terme van entings, doserings en voedingsaanvullings. Dit sal optimale reproduksie en produksie tot gevolg hê. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 14 November 2018, waar ±12 957 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel - OVK


MARKET ANALYSES

In Port Elizabeth this week, the wool market traded lower and the Cape Wools Market Indicator lost 6%, to close with 1 312 points lower, on R204.68/kg (clean). The Australian EMI decreased by 3.9%. The decline this week is mainly due to a substantially stronger Rand and a slight softer demand for good quality long and medium fine Merino wool. This week the Rand tested levels of R13.98 during the auction and traded 5% stronger against the US Dollar and 3.8% stronger against the Euro, compared to levels during the previous sale. The largest decline of up to 6.7%, was in the 19.5 to 20.5 micron segment. Modiano bought the highest quantity of bales this week, followed by Tianyu SA, Standard Wool, Lempriere SA. 9584 Bales were on offer in total, of which 87.7% were sold.
On the OVK auction 3 227 bales were on offer, of which 93.1% were sold. The highest price of R172.20/kg, was achieved for a 1 bale lot BBMY of 18.3 microns, from the clip of SVD de Villiers from Noupoort. The buyer was Segard Masurel. Congratulations on the performance!

FORECAST

The decline in the wool market on this week's auction, is mainly due to the strengthening of the Rand against the main influential currencies, during the auction. This is an indication and confirmation that the market is still fairly stable and trade accordingly, compared to the Australian market which also showed notable decreases the past two auctions. In SA, receivals of wool in the stores of the brokers are still much lower and showed a weekly decline of almost 40% compared to the previous season and accumulated 13.35% less than the 2017/18 season. Contributing to this is the fact that the Lesotho borders are still closed for fibre trade with SA, because of legislation which was promulgated by the Lesotho government, banning fibre trade with SA conditionally. This has got a significant impact on volumes in SA, because the majority of our neighbour's wool is traded on the SA auction system. Negotiations regarding the way forward is ongoing and no solution is agreed upon yet.
Farmers must ensure that animals are processed before the commence of the mating season, in terms of vaccinations, dosing and feeding supplementation. That will ensure optimum reproduction and production. The next wool auction is scheduled for 14  November 2018, where ±12 957 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Desember 2018
OVK Nuus Desember 2018
Adverteer Hier Lees Meer