Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS14

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS14

geplaas op 10:04 (GMT+2) Do., 22 Nov. 2018

Die wolmark het hierdie week hoër verhandel / This week the wool market traded stronger

MARKANALISE

Die wolmark het hierdie week hoër verhandel en die Cape Wools Merino Aanwyser het met 1.9% en 398 punte versterk en gesluit op 'n skoonprys van R210.12/kg. Die Australiese EMI, het met 3.3% versterk. Die versterking het plaasgevind ten spyte van 'n sterker Rand. Die Rand het hierdie week, tydens die veiling, vlakke van R14.01 gesien teen die VSA Doller, wat 'n 2.6% versterking is, asook ooreenstemmend dieselfde tyd verlede week, 'n 1.7% versterking teen die Euro. Die grootste verstewiging van tot 1.9% was in die 20 en 20.5 mikron segmente. Standard Wool het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Modiano, Tianyu SA en Lempriere SA. 9 450 Bale is in totaal aangebied, waarvan 97.6% verkoop is.
Op die OVK veiling is 2 856 bale aangebied, waarvan 98.3% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling van R172.10/kg, is behaal vir 'n 3 baal lot AH van 18,2 mikron, uit die skeersel van JL du Randt van Elliot. Die koper was Lempriere SA. Hartlik geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Die versterking van die wolmark vandeesweek, is ten spyte van 'n versterking in die waarde van die Rand teenoor die vernaamste geldeenhede. Dit is 'n aanduiding dat daar 'n gesonde vraag na goeie kwaliteit lang, fyn Merinowol is in SA, sowel as in die Australiese mark, wat ook hierdie week 'n verstewiging getoon het. Gedurende die afgelope paar veilings was die vraag na korter wol onder druk, maar het hierdie week ook 'n herstel getoon en hoër verhandel.  Die volumes wol wat tot op hede hierdie seisoen in die makelaars se store ontvang is, vergeleke dieselfde tyd die vorige seisoen, is egter steeds heelwat laer. In SA is hierdie week bykans 30% minder wol ontvang as die ooreenstemmende week die vorige seisoen en ge-akkumuleerd, 12.29% minder as die 2017/18 seisoen. Wol word steeds nie uit Lesotho ontvang nie, omdat die grense nog gesluit is vir veselhandel met SA. Daar was sprake van 'n wolveiling wat vandeesweek in Lesotho sou plaasvind, maar dit het het nie gebeur nie. Onsekerheid heers steeds rakende 'n werkbare uitkoms vir die ongunstige situasie in Lesotho.
Slenkdalkoors is steeds 'n realiteit en uitbrake in die komende somerseisoen, is 'n wesenlike moontlikheid. Ooie wat klaar gelam het, kan met die lewendige entstof behandel word, terwyl dragtige ooie en ramme met die geïnaktiveerde entsof ge-ent kan word. Boere moet seker maak dat dieregesondheid, tydens die paar-en lamseisoen goed bestuur word en dat 'n geïntegreerde doseer-en voedingsprogram gevolg word. Indien ooie die verlangde, tydige behandeling ontvang, sal dit weerspieël in die gesondheid en oorlewing van die nageslag. Dit is ook belangrik dat lammers so vroeg as moontlik geprosesseer word in terme van voedings-en spoorelementaanvullings om sodoende immuniteit te stimuleer en algemene gesondheid en groei te bevorder. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir die 28ste November 2018, waar 13 280 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel - OVK

MARKET ANALYSES

This week the wool market traded stronger and the Cape Wools Market Indicator increased by 1.9%, to close with 398 points higher, on R210.12/kg (clean). The Australian EMI increased by 3.3%. The increase this week occurred, in spite of a stronger Rand. This week the Rand saw levels of R14.01 against the US Dollar during the auction, which is a 2.6% increase, as well as a 1.7% increase against the Euro, compared to levels during the previous sale. The largest increase of up to 1.9%, was in the 20 and 20.5 micron segments. Standard Wool bought the highest quantity of bales this week, followed by Modiano, Tianyu SA and Lempriere SA. 9 450 Bales were on offer in total, of which 97.6% were sold.
On the OVK auction 2 856 bales were on offer, of which 98.3% were sold. The highest price of R172.10/kg, was achieved for a 3 bale lot AH of 18.2 microns, from the clip of JL du Randt, Elliot. The buyer was Lempriere SA. Congratulations on the performance!

FORECAST

The strengthening of the wool market on this week's auction, was in spite of a stronger Rand against the main influential currencies. This is an indication of a healthy demand for good quality long and fine Merino wool in SA, as well as on the Australian market, which also saw an increase this week. During the past couple of auctions the demand for shorter wool was under pressure, but showed a recovery this week and started to trade higher. In SA, receivals of wool in the stores of the brokers are still almost 30% lower compared to the previous season and accumulated 12.29% less than the 2017/18 season. Wool from Lesotho is still not allowed to be traded in SA, because borders are still closed for fibre trade in SA. Discussions of a planned wool auction for this week in Lesotho took place, but did not realise. There is still uncertainty about a workable solution for the unfavourable situation in Lesotho.
Rift Valley Fever is still a reality and outbreaks in the nearing summer season is a real possibility. Ewes which already lammed off, could be treated with the live vaccine, while pregnant ewes and rams can be vaccinated with the inactivated vaccine. Farmers must ensure that animal health is managed properly during the mating and lambing season and that an integrated dosing and feeding program is followed. If the mother flock receives the correct and well timed treatment, it will reflect in the survival and health of the offspring. It is also very important that lambs have to be processed as early as possible in terms of feeding and trace element supplementation in order to boost immunity and will ensure general health and stimulate growth. The next wool auction is scheduled for 28th of November 2018, where 13 280 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Junie 2019
OVK Nuus Junie 2019
Adverteer Hier Lees Meer