Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S1902

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S1902

geplaas op 17:34 (GMT+2) Di., 05 Mrt. 2019

Die 2de sybokhaarveiling van die 2019 somer verkoopseisoen het uitmuntend presteer / The 2nd mohair sale of the 2019 summer selling season excelled

MARKANALISE

Die 2de sybokhaarveiling van die 2019 somer verkoopseisoen het uitmuntend presteer. Dit met ‘n hupstoot van ‘n 2.7% verswakking in die Randwaarde. Dit is seker nodeloos om sê dat daar baie goeie kompetisie was tussen al die kopershuise, in ‘n poging om hulle markaandeel te behou. Die aanbieding was kleiner as normaal, maar van ‘n verbasende kwaliteit, inaggenome die moeilike omstandighede waarin die skeersel gekweek is. Die aanvraag uit Europe is besonder sterk, maar ook fynheid sensitief. Die Ooste, met al die politiek rondom invoerbeperkings, was baie stil. Dit kan later in die seisoen verander. Die beste prys van die dag het gegaan aan Weeber Truter van Oudtshoorn teen R549.00/kg! Dit vir ‘n B-lengte, 25.9-mikron. 90.5% skoonopbrengs, baal winter kleinbokkiehaar. Willem Wagener van Willowmore het egter die kollig gesteel met ‘n wêreldrekordprys vir somer jongbokhaar teen R530.00/kg! Dit vir ‘n C-lengte, 25.4-mikron, 81.4% skoonopbrengs, baal jongbokhaar, aangebied as winter kleinbokkiehaar. 

Vandag se veilingsanalise is as volg:   Kleinbokkiehaar styg met 8.4% met `n markaanwyser van R415.57/kg  en 100%  is verkoop;  jongbokhaar styg met 10.1% met `n markaanwyser van R324.09/kg en `n verkoopspersentasie van 100%. Grootbokhaar styg met 2.8% met `n markaanwyser van R248.33/kg en 100% verkoop. Dit het die totale verkope op 100% te staan gebring met `n markaanwyser van R296.40/kg wat 'n styging van 5.8% is.

MARKVOORUITSIG

Die enigste tipe haar wat nie vandag in prys gestyg het nie, is sterk grootbokhaar. Dit as gevolg van ‘n stil mark in die Ooste, veral vanaf Sjina. Die prysgaping tussen mikrons bly verder rek. Dit regverdig spesiale aandag met die voorbereiding van die skeersel, om fynhede uit mekaar te hou, al beteken dit die verdeling van ‘n baal. Die verbod op invoer van wol en sybokhaar vanaf Sjina, behoort in die nabye toekoms opgelos te word en het nie juis ‘n uitwerking op die mark gehad nie. Die skeersel-volhoubaarheid sertifisering het ‘n groter rol gespeel. Maak seker dat die plaas besoek word vir die toets van volhoubaarheid en dat die proses deurgevoer word tot by die makelaar se databasis. Die volgende veiling is aansienlik groter en van ‘n hoë gehalte. Dit bly ‘n wonderwerk dat die bokhaarboere onder hierdie omstandighede, met die grootste droogte in ‘n 100 jaar wat woed, steeds top gehalte skeersels lewer. Die volgende veiling word in Port Elizabeth aangebied op 19 Maart 2019. So berig  Pierre van der Vyver, Bestuurder: Sybokhaar.


MARKET ANALYSES

The 2nd mohair sale of the 2019 summer selling season excelled when all types of mohair increased in price, helped along by the 2.7% decrease in value of the Rand. Needless to say, that all buyers competed strongly with each other to maintain their market share. The offering was smaller than usual, but was of surprisingly good quality, taking into consideration the very dry conditions in which this mohair was grown. The demand from Europe is very strong and fineness sensitive. The East, with all the import embargo’s, is still very quiet. That is expected to change later in the season. The best price of the day went to Weeber Truter from Oudtshoorn at R549.00/kg! This for a B-length, 25.9-micron, 90.5% clean yield, bale of winter kid. However, Willem Wagener from Willowmore, stole the limelight with a world record price for young goats at R530.00/kg! This for a C-length, 25.4-micron, 81.4% clean yield, bale of young goats, offered as winter kids. 

Today's sales analysis is as follows:  The price of kids increased by 8.4% with a market indicator of R415.57/kg and a 100% sale clearance; young goat hair increased by 10.1% with a market indicator of R324.09/kg and a sale clearance of 100%. Adult mohair increased by 2.8% with a market indicator of R248.33/kg  and 100% sold. This brought the overall sale clearance to 100% and the overall market indicator to R296.40/kg which is an overall increase of 5.8%.

FORECAST

The only type of mohair that did not increase in price today was strong adults. This was due to a low demand on the strong mohair, especially from China. The price gap between the different microns is on a continuous incline. This demands special attention to your clip, making a difference between fineness in the clip, even if it means dividing a full bale. The embargo on all wool and mohair by China should be solved soon and did not have a direct influence on the sale today. Sustainability certification played a bigger role. Please make sure that all farms are visited, inspected and the paper trail completed right up to the broker. The next sale will be far bigger, but with excellent quality on offer. The quality that the mohair farmers produce under these worst drought conditions in a 100 years, stays a miracle. The next sale will be offered in Port Elizabeth on the 19th of March 2019. So reported by Pierre van der Vyver, Manager : Mohair.
Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Maart 2019
OVK Nuus Maart 2019
Adverteer Hier Lees Meer