Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS26

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS26

geplaas op 14:55 (GMT+2) Do., 14 Mrt. 2019

Alhoewel die aanbod hierdie week uit goeie kwaliteit lang, fyn Merinowol bestaan het, was die mark onder druk / Although the offering this week consisted of good quality, well grown Merino wool, the market was under pressure

MARKANALISE

In Port Elizabeth het die wolmark hierdie week laer verhandel en die Cape Wools Merino aanwyser het met 3.3% en 736 punte gedaal om teen 'n skoonprys van R214.42/kg te sluit. Die Australiese EMI het ook teruggesak en met 1.3% gedaal. Die Rand het hierdie week ook verder teruggesak teen die vernaamste geldeenhede en het ten tyde van die veiling op vlakke van R14.34 teen die VSA Doller verhandel, wat 0.9% swakker is, asook 0.8% swakker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Die grootste daling vandeesweek van tot 3.6%, was in die 20 mikron segment. Alhoewel die aanbod hierdie week uit goeie kwaliteit lang, fyn Merinowol bestaan het, was die mark onder druk, a.g.v. die voortgesette verbod op uitvoere na China. Korter wol is onder meer druk, omdat kopers strenger keuses moet maak onder die huidige markomgewing. Standard Wool het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Modiano, Lempriere SA en Tianyu SA. 6 582 Bale is in totaal aangebied, waarvan 90.5% verkoop is.

Op die OVK veiling is 1 379 bale aangebied, waarvan 93.3% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R182.00/kg, is behaal vir 'n 1 baal lot BH van 17.1 mikron, uit die skeersel van die AD Dicks van Stutterheim. Die koper was New England Wool. Baie geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Hierdie week se daling in die wolprys kan toegeskryf word aan die gebrek aan kompetisie, vanweë die uitvoerverbod na China. Die wisselkoers het weliswaar daartoe bygedra dat die daling nie so groot was nie. Die vraag uit Europa, vir hoë kwaliteit kambol tipes, is steeds gesond, maar die kapasiteit is beperk. Op hierdie stadium word die kortwolsegment die negatiefste geraak deur hierdie verbod. Die nuutste syfers vanaf Cape Wools bewys dat nagenoeg 70% van SA wol na China uitgevoer word, wat hom dus 'n primêre rolspeler maak. In SA is wolontvangstes hierdie week 96% laer as dieselfde week van die vorige seisoen en ge-akkumuleerd, 14% minder as die 2017/18 seisoen. Die situasie rakende veselhandel met Lesotho is nog op 'n dooie punt en grense bly steeds gesluit vir wol en bokhaar. Op die kort tot medium termyn kan volitaliteit ondervind word in die wolmark, as gevolg van die onsekerheid rakende die uitvoerverbod na China, maar ook as gevolg van die ekonomiese stagnasie in Europa. Produsente moet verseker dat volhoubare boerderypraktyke gevolg word, aangesien naspeurbaarheid 'n al hoe belangriker rol begin speel in die produksie van uitvoerkomoditeite soos natuurlike vesel. Fokus in hierdie verband is dus van kardinale belang, aangesien dit 'n onlosmaaklike deel van die industrie gaan word. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 20 Maart 2019, waar sowat 5 220 bale onder die hamer sal kom. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel - OVK


MARKET ANALYSES

In Port Elizabeth the wool market ended lower this week and the Cape Wools Merino Indicator decreased by 3.3% and 736 points, to close on R214.42/kg (clean). The Australian EMI also lost a bit of field and decreased by 1.3%. This week the Rand lost more ground against the most important currencies and traded at levels of R14.34/kg against the US Dollar, which is a 0.9% decrease, as well as 0.8% weaker against the Euro, compared to levels during the previous sale. The biggest decrease this week of up to 3.6%, was in the 20micron segment. Although the offering this week consisted of good quality, well grown Merino wool, the market was under pressure, because of the limitation of exports to China. Shorter wool is under more pressure, as buyers are forced to stricken their selection even more within the trading environment. Standard Wool bought the highest quantity of bales this week, followed by Modiano, Lempriere SA and Tianyu SA. 6 582 bales were on offer in total, of which 90.5% were sold.

On the OVK auction, 1 379 bales were on offer of which 93.3% were sold. The highest price on the OVK auction, of R182.00/kg, was for a 1 bale lot BH of 17.1 microns, from the clip of AD Dicks from Stutterheim. The buyer was New England Wool. Congratulations on the performance!

FORECAST

This week's decline in the wool price can be attributed to suspension of exports to China. The exchange rate contributed to the fact though that the decline was not that big. The demand for high quality top making wool from Europe, is still healthy, but the capacity is limited. At this stage the shorter wool segment is the most negatively affected by the suspension. In SA, receivals of wool this week is 96% lower compared to the same week of the previous season and accumulated, 14% less than the 2017/18 season. The situation regarding fibre trade with Lesotho is still at a dead end and borders stay closed for wool and mohair. For the near to medium term future a degree of volatility can still be expected in the wool market due to the uncertainty and concern about the export ban to China, but also due to the stagnant economic situation in Europe. Producers must ensure sustainable farming practices are followed, because traceability is starting to play a very important role in the production of export commodities like natural fibres. Focus in this regard is therefore of essence, because it will become an inextricable factor of our industry. The next wool auction is scheduled for 20 March 2019 when approximately 5 220 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Maart 2019
OVK Nuus Maart 2019
Adverteer Hier Lees Meer