Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S1904

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S1904

geplaas op 20:41 (GMT+2) Di., 16 Apr. 2019

Die 4de sybokhaarveiling van die 2019 somer verkoopseisoen het werklik spesiale uitslae gelewer / The 4th mohair sale of the 2019 summer selling season delivered really special results

MARKANALISE

Die 4de sybokhaarveiling van die 2019 somer verkoopseisoen het werklik spesiale uitslae gelewer. Die aanbieding was die grootste van die seisoen tot dusver, maar het ook die beste kwaliteit van die seisoen opgelewer (Dit is wonderlik wat Suid-Afrikaanse boere onder uiters moeilike omstandighede kan doen). Die aanvraag uit Europa was baie goed met die Oosterse mark wat begin kop optel. Hierdie veiling het die grootste omset nog ooit in die geskiedenis opgelewer met die kopers wat R46 miljoen moes uithaal! Die veiling het ook die skeersel (totale skeersel) gelewer met die beste gemiddeld ooit van R416.84/kg! Hierdie skeersel is deur Jerry Pienaar van Bokvlei Farming, Beaufort Wes gelewer. Dieselfde skeersel het ook ‘n wêreldrekordprys vir grootbokhaar (aangebied as winter jongbokhaar) opgelewer teen R420.00/kg vir die 28 mikron baal! Die gemiddelde fynheid van sy skeesel was 27 mikron. Paul Broeksma van Teerputs Farming, Aberdeen, het die wêreldrekordprys vir jongbokke geëwenaar teen R490.00/kg vir die 27.7 mikron baal. Die beste prys van die dag en ook ‘n seisoensrekord vir kleinbokkies, het gegaan aan Paul Webber van Grahamstad teen R621.00/kg!

Vandag se veilingsanalise is as volg : Kleinbokkiehaar styg met 2,1% met `n markaanwyser van R435,12/kg en 99% is verkoop; jongbokhaar is onveranderd met `n markaanwyser van R314,66/kg en `n verkoopspersentasie van 99%. Grootbokhaar daal met 1,2% met `n markaanwyser van R233.95/kg en 70% verkoop. Dit het die totale verkope op 98% te staan gebring met `n markaanwyser van R289.68/kg wat onveranderd is

VOORUITSIGTE

Die sybokhaarbedryf is werklik iets spesiaal. Die bedryf staar die grootste droogte in ‘n 100 jaar in die gesig, ‘n totale boikot van uitvoere na Sjina, en vandag se veiling lewer steeds hierdie tipe uitslae soos gerapporteer. Die verbod van Sjina en die bemarkingschaos in Lesotho bly ‘n bedreiging vir die SA bokhaarbedryf. Sjina beleef werklik ‘n interne krisis met die grootskaalse uitbraak van varkgriep en sal daar nog ‘n rukkie probleme wees. ‘n Baie groot positief tans is die uitrol van die nuwe standaarde wêreldwyd van die riglyne van ‘n verantwoordelike sybokhaarboerdery en die positiewe aandag wat dit geniet. Die volgende veiling gaan baie kleiner wees met soortgelyke kwaliteit. Die veiling behoort dieselfde prysneiging te volg. Die veiling word in Port Elizabeth aangebied op die 7de Mei 2019. Hierdie verslag deur Pierre van der Vyver, OVK Bestuurder: Sybokhaar.

MARKET ANALYSIS

The 4th mohair sale of the 2019 summer selling season delivered really special results. The offering was the biggest of the season, but also the best quality of the season (Amazing what South African farmers can produce under trying circumstances). Europe’s demand was excellent and the demand from the East is on the increase. This sale did have the biggest turnover ever in the history, with the buyers forking out R46 million in total! It also delivered the highest clip average (full clip) ever with Jerry Pienaar from Bokvlei Farming, Beaufort West averaging R416.84/kg on his full clip. He also established a world record price for adults (offered as winter young goats) at R420.00/kg for this bale of 28-micron! The average micron of his total clip was 27 microns! Paul Broeksma of Teerputs Farming, Aberdeen, equalled the world record price for young goats at R490.00/kg for his 27.7-micron young goat! However, the best price of the day and a new seasonal record for summer kids went to Paul Webber, Grahamstown at R621.00/kg!

Today's sales analysis is as follows: The price of kids increased by 2,1% with a market indicator of R435,12/kg and a 99% sale clearance; young goat hair remained unchanged with an indicator of R314.66/kg and a sale clearance of 99%. Adult mohair decreased with 1.2% with a market indicator of R233,95/kg and 70% sold. This brought the overall sale clearance to 98% and the overall market indicator to R289,68/kg which is unchanged.

OUTLOOK

The mohair trade is really special. We face the worst drought in 100 years, a total ban on exports to China and still manage to produce results like this! The ban on exports to China and the marketing chaos of mohair in Lesotho, leave the South African industry still vulnerable. China faces an internal crisis with a massive outbreak of swine fever and will have problems for a while. A massive positive, however, is the attention of the fashion world on the new guide lines for mohair farmers to farm responsibly with mohair. The next sale will be much smaller, with some good quality clips on offer. A similar price trend is expected. The sale will be offered in Port Elizabeth on the 7th of May 2019. So reports Pierre van der Vyver, OVK Manager: Mohair.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Junie 2019
OVK Nuus Junie 2019
Adverteer Hier Lees Meer