Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S1905

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S1905

geplaas op 20:13 (GMT+2) Di., 07 Mei 2019

Die 5de sybokhaarveiling van die 2019 somer verkoopseisoen het heel bevredigend verloop / The 5th mohair sale of the 2019 summer selling season performed satisfactory

MARKANALISE

Die 5de sybokhaarveiling van die 2019 somer verkoopseisoen het heel bevredigend verloop en die boere behoort oor die algemeen in hulle skik te wees. Daar was nog steeds ‘n bietjie weerstand teen sterk grootbokhaar, maar die hele aanbieding van die dag is egter suksesvol verkoop. Daar was ook in die begin van die veiling ‘n effense huiwering in prys op kleinbokkiehaar, maar dit het algaande verbeter. Die aanbieding was ook nie op die dieselfde hoë vlak as dié van die vorige veiling nie. Ook het een van die kopershuiseas gevolg van ‘n onvoorsiene gebeurtenis, nie deelgeneem nie, . Die beste prys op die CMW veiling is behaal deur Lood Lötter Farming Trust vanaf die Pearston distrik. Die prys van R580.00/kg is betaal vir ‘n B-lengte, goeie styl, 24 mikron baal met ‘n 88.7% skoonopbrengs.

Vandag se veilingsanalise is as volg : Kleinbokkiehaar was onveranderd met `n markaanwyser van R431,39/kg en 100% is verkoop. Jongbokhaar is onveranderd met `n markaanwyser van R323,90/kg en `n verkoopspersentasie van 100%. Grootbokhaar is onveranderd met `n markaanwyser van R236,71/kg en 100% verkoop. Dit het die totale verkope op 100% te staan gebring met `n markaanwyser van R292.47/kg wat n styging is van 1%

VOORUITSIGTE

Die hele bedryf sien uit na die volgende veiling. Alhoewel die veiling effens groter gaan wees as die pas-afgelope veiling, word van die beste skeersels ter wêreld hier aangebied. Die droogte speel nog steeds ‘n groot rol, veral op die hoeveelhede aangebied, maar die kwaliteit bly steeds jaar-op-jaar verbeter. Die bedryf moet die boere gelukwens met die kwaliteit bokhaar geproduseer onder die uiters uitdagende omstandighede. Die huidige markaanwyser is 5% beter as die vergelykende veiling in 2018. Boere moet kennis neem dat die sluitingsdatum vir ontvangs vir die laaste somer veiling Maandag, 20 Mei 2019, is. Kontak gerus die tegniese personeel by die sybokhaarpakhuis in Port Elizabeth indien daar enige probleme met lewering voor hierdie datum is. Die volgende veiling word in Port Elizabeth aangebied op 21 Mei 2019. Hierdie verslag deur Pierre van der Vyver, OVK Bestuurder: Sybokhaar.

MARKET ANALYSIS

The 5th mohair sale of the 2019 summer selling season performed satisfactory and farmers can be satisfied in general. There is still a resistance in price on strong adults, but the total offering was sold. In the beginning of the auction there was also a slight hesitancy on kids, but that improved during the sale. The quality of the offering was also not on the same high level as the previous sale. One of the buyer’s houses also did not compete, caused by unforeseen circumstances. The best price on the CMW sale went to Lood Lötter Farming Trust from Pearston, selling at R580.00/kg. This for a B-length, good style, 24-micron bale with an 88.7% clean yield.

Today's sales analysis is as follows: The price of kids is unchanged with a market indicator of R431,39/kg and a 100% sale clearance. Young goat hair remained unchanged with an indicator of R323,90/kg and a sale clearance of 100%. Adult mohair is unchanged with a market indicator of R236,71/kg and 100% sold. This brought the overall sale clearance to 100% and the overall market indicator to R292,47/kg, which is an increase of 1%.

OUTLOOK

Everybody is looking forward to the next sale. Although the sale is slightly bigger than this sale, most of the top clips in the world will be on offer. The drought still has a major effect especially on the quantities, but the quality is just better year after year. The industry must take their hats off to the farmers, producing such magnificent mohair under such trying circumstances. The current market indicator is about 5% better than the corresponding sale a year ago. Farmers must remember that the summer season is closing for intake on Monday, the 20th of May 2019. Please contact the technical personnel at the mohair warehouse in Port Elizabeth if there is any difficulty in delivering before this date. The next sale will be offered in Port Elizabeth on the 21st of May 2019. So reports Pierre van der Vyver, OVK Manager: Mohair.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Junie 2019
OVK Nuus Junie 2019
Adverteer Hier Lees Meer