Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S1906

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S1906

geplaas op 18:41 (GMT+2) Di., 21 Mei 2019

‘n Nuwe wêreldrekordprys behaal vir jongbokke / A new world record price was set for young goats

MARKANALISE

Die 6de en tweede laaste sybokhaarveiling van die 2019 somer verkoopseisoen het soos in die vorige verslag voorspel, aan al die verwagtinge voldoen. ‘n Nuwe wêreldrekordprys is behaal vir jongbokke (aangebied as winter kleinbokkies) teen ‘n massiewe R589.00/kg! Dit verbeter die vorige rekord met ‘n stewige, bykans R60.00/kg! Hierdie 24.8 mikron, 89.1% skoonopbrengs bale was geïdentifiseer deur die EGT-metode en dit verg groot sorg en toewyding. Die lengte en styl was bo-gemiddeld goed. Die 2-baal lot was aangebied deur Ben van der Westhuyzen van Adelaide en is gekoop vir ‘n kliënt in Italië. Die bekende pa/seun kombinasie van Billy en Fred Colborne van Willowmore het ‘n seisoensrekordprys behaal vir hulle beste baal somer kleinbokkiehaar teen R801.10/kg! Hulle volledige skeersel het teen ‘n beste gemiddeld ooit van R426.66/kg verkoop (Daar moet in gedagte gehou word dat hierdie top skeersels se kompetisie bale ontbreek, en sal daar eers ‘n werklike gemiddeld verkry word na die kompetisie-veiling wat in 3 weke se tyd gehou word).

Vandag se veilingsanalise is as volg:  Kleinbokkiehaar styg met 2%, met `n markaanwyser van R438,56/kg en 100% is verkoop; jongbokhaar is onveranderd met `n markaanwyser van R322,60/kg en `n verkoopspersentasie van 100%. Grootbokhaar is onveranderd met `n markaanwyser van R235,99/kg en 100% verkoop. Dit het die totale verkope op 100% te staan gebring met `n markaanwyser van R293.18/kg wat n styging is van 1%.

VOORUITSIGTE

Dit was ‘n spesiale voorreg om hierdie besonderse skeersels, wat tel onder die beste ter wêreld, op hierdie veiling te kon opveil. Die individuele boere, meeste van hulle stoetboere, kry dit net eenvoudig reg om elke jaar net nog ‘n beter skeersel voor te berei, en dit onder uiters moeilike toestande, waarvan die huidige droogte seker die ergste is. Die gemiddelde markprys het nie veel afgewyk van die vorige uitstekende veiling nie, en behoort die laaste veiling van die somerseisoen, in drie weke se tyd, dieselfde neiging te volg. Almal sien nou weer uit na die Ermenegildo Zegna kompetisie-veiling waar die beste somer kleinbokkie bale ter wêreld teen mekaar gaan kompeteer. In 2018 het ons op hierdie veiling ‘n nuwe rekordprys van R1 246.10/kg van Van Hasselt Farming, Prins Albert, gesien met op sy beurt Jan Lategan van Aberdeen wat die beoordeling gewen het. ‘n Mens se mond water om hierdie jaar se bale te sien! Die laaste veiling van die somerseisoen sal in Port Elizabeth aangebied word op 18 Junie 2019. So berig Pierre van der Vyver, OVK Bestuurder: Sybokhaar.

MARKET ANALYSIS

The 6th and second last mohair sale of the 2019 summer season fulfilled in all the expectations as forecasted in the previous report. A new world record price was set for young goats (presented as winter kids) at a massive R589.00/kg! It exceeds the previous record with nearly R60.00/kg! These 24.8 micron, 89.1% clean yield bales, with excellent length and style, were identified by means of the EGT-method that requires commitment and great care. This 2-bale lot was offered by Ben van der Westhuyzen from Adelaide and was bought for a client in Italy. The well-known farther/son duo of Billy and Fred Colborne from Willowmore also achieved a seasonal record price for their best bale of summer kids at R801.10/kg! Their total clip sold for the best average ever at R426.66/kg! (It must be kept in mind that these top clips must still sell their competition bales in 3 weeks’ time to get their real average).

Today's sales analysis is as follows: The price of kids increased with 2% and a market indicator of R438,56/kg and 100% sale clearance; young goat hair remained unchanged with and a market indicator of R322,60/kg and a sale clearance of 100%. Adult mohair is unchanged with a market indicator of R235,99/kg and 100% sold. This brought the overall sale clearance to 100% and the overall market indicator to R293,18/kg, which is an increase of 1%.

OUTLOOK

It was quite a privilege to auction some of the best mohair clips in the world. It is astonishing how the individual farmers, most of them stud farmers, just manage to improve their clips every year, and this under these very trying circumstances, especially taking into consideration the current drought. The average market price did not change much from the previous sale and this trend is expected to continue on the last sale of the summer season in 3 weeks’ time. Everybody is now looking forward to the special Ermenegildo Zegna sale where all the top summer kid bales of the world will compete. In 2018 we saw a new world record of R1 246.10/kg by Van Hasselt Farming from Prince Albert with Jan Lategan of Aberdeen the final winner! Mouth-watering stuff! The last sale of the summer season will be offered in Port Elizabeth on the 18th of June 2019. So reports Pierre van der Vyver, OVK Manager: Mohair.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Junie 2019
OVK Nuus Junie 2019
Adverteer Hier Lees Meer